รถตู้เหมาคัน (Private Minivan)ทัวร์รอบเกาะสมุย

ท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ เที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ รอบเกาะสมุยแบบหมู่คณะผ่านชมหาดบ่อ-ผุด สัมผัสชีวิตชาวเกาะ สักการะพระใหญ่เกาะฟาน และ วัดปลายแหลม ด้วยโบสถ์กลางน้ำที่เป็นดอกบัว และเจ้าแม่กวนอิองค์ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ชมจุดชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามของหาดเฉวงหรือเพิงหมาแหงน ชมแท่งหินที่ธรรมชาติได้สร้างไว้อย่างพิสดาร หินตา-หินยาย ชมวิวหาดละไม  แวะนมัสการหลวงพ่อแดง นำเข้าชมน้ำตกหน้าเมือง แหล่งน้ำจืดซึ่งถือได้ว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวเกาะสมุย ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของแมกไม้นานาพันธุ์

ราคารถตู้เหมาคัน( Private)ทัวร์เที่ยวรอบเกาะสมุย รถตู้ VIP

โปรแกรมทัวร์

  • รับจากท่าเรือ หน้าทอน หรือ สนามบิน หรือ ที่พัก โรงแรม
  • เยี่ยมชม วัดพระใหญ่
  • วัดปลายแหลม (เจ้าแม่กวน , พระสังฆจาย)
  • จุดชมวิว    
  • หินตาย หินยาย
  • หลวงพ่อแดง วัดคุณาราม
  • วัดแหลมหสอ
  • น้ำตกหน้าเมือง.1(ไม่ได้เล่น )
  • ประกันภัย    ไกด์

***หากต้องการนั่งช้าง ดูลิงโชว์ จ่ายส่วนต่างเพิ่ม

อัตราราคารถตู้ เหมาคัน 4 ชั่วโมง

1-6                           2,000  บาท

7-10       คน              2,200  บาท

อัตราราคารถตู้เหมาคัน 6 ชั่วโมง

1-6        คน             2,400 บาท

7-10      คน             2,700  บาท

 

 

 

 

  

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 20,281