Countdown Party

งาน Countdown Party จะจัดขึ้นในวันที่ 31 ธันมวาคม ของทุกๆปีเป็นการจัดมหกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่” ซึ่งกิจกรรมนับถอยหลังเพื่อเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่ที่เกาะพะงัน ซึ่งปาร์ตี้จะจัดในลักษณะเดี่ยวกับงาน Fullmoon Party แต่จะยิ่งใหญ่กว่ามีดนตรี อาหาร และเครื่องดื่มให้เลือกมากมาย 

 

฿1,300
จำนวน: มีสินค้า
Visitors: 20,279