แพ็คเก็จ 3 วัน 2 คืน A:5 (เที่ยวรอบเกาะสมุย +ทริปตกปลา+ดำน้ำ)ราคาเริ่มต้นเพียง 8,000 บาท/ 2 ท่าน

 Package A:5 เที่ยวเกาะสมุย  3 วัน 2 คืน เที่ยวรอบเกาะสมุย + ตกปลา (Day Trip) + ดำน้ำตื้น ราคาเริ่มต้นเพียง  8,000 บาท/ 2ท่าน เฉลี่ยท่าน 4,000 บาท

วันที่แรก  ยินดีต้อนรับสู่เกาะสมุย  รถรับท่านจากสนามบินเกาะสมุย หรือ ท่าเรือเฟอรร์รี่ หน้าทอนเกาะสมุย เข้า Check in โรงแรมที่พักที่ท่านเลือกใน Package และพักผ่อนตามอัธยาศัย เตรียมตัวเที่ยวรอบเกาะสมุย เริ่มโปรแกรมเที่ยวรอบเกาะสมุยโดยรถตู้ปรับอากาศ เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ท่านสามารถเลือกเวลาเที่ยวได้ 2 เวลาคือ 9.00 หรือ 11.00 น. โดยมีโปรแกรมหลักดังต่อไปนี้

·         สักการะ พระใหญ่ วัดคู่บ้านคู่เมือง เกาะสมุย เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่ตั้งโดดเด่นอยู่ริมหาดบางรักษ์

·         เยี่ยมชม วัดปลายแหลม มีเจ้าแม่กวนอิมพันมือองค์ใหญ่ และ ชมอุโบสถกลางน้ำที่สวยงาม พร้อมสถาปัตยกรรมของไทยที่สวยงาม

·      นำท่านสู่จุดชมวิวที่งดงามที่สุดจุดหนึ่งของหาดเฉวงและเกาะสมุย เราสามารถมองเห็นหาดเฉวงได้ทั้งหาดจากจุดนี้

·      เยี่ยมชม หินตา-หินยาย หินธรรมชาติที่มีชื่อเสียงติดระดับโลก ในความแปลกและพิศดาร และชมวิวทิวทัศน์ของชายหาดละไม และท่านสามารถซื้อของฝากขึ้นชื่อของเกาะสมุยคือ ขนมกาละแม

·    แวะนมัสการหลวงพ่อแดง อดีตเจ้าอาวาสวัดคุณาราม ที่ท่านมรณภาพแล้วแต่ร่างกายไม่เน่าไม่เปื่อย

·    พักผ่อนที่ น้ำตกหน้าเมือง1 ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงาม และมีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเกาะสมุย

·    เสร็จสิ้นโปรแกรมทัวร์รอบเกาะ รถตู้ปรับอากาศส่งกลับโรงแรมที่พัก

วันที่ 2 โปรแกรมทัวร์ ตกปลา (Day Trip) +ดำน้ำตื้น

09.00 : รถตู้รับท่านจากที่พักสู่ท่าเรือ
09.30 : เดินทางสู่ท้องทะเล เพื่อเริ่มตกปลา บนเรือมีอุปกรณ์ตกปลาให้ครบ ปลาที่ตกได้ลูกค้าสามารถทำทานบนเรือหรือนำกลับที่พักได้
12.00 : รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ
13.00 : หลังจากทานอาหารเสร็จ ท่านสามารถว่ายน้ำเล่น หรือดำน้ำตื้นเพื่อพักผ่อนได้
14.00 : พาท่านไปตกปลาจุกต่อไป (บริเวณที่ตกปลาขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)
15.00 : เดินทางกลับ เกาะสมุย
16.00 : ถึงเกาะสมุย ส่งท่านกลับสู่โรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

วันที่ 3 อำลาเกาะสมุย
พักผ่อนตามอัธยาศัย ก่อนเดินทางกลับ  Check Out  ส่งสนามบิน หรือ ท่าเรือเฟอร์รี่ ( หน้าทอนเกาะสมุย )

 อัตราค่าบริการนี้รวม :
- ค่าที่พักบนเกาะสมุย 3 วัน 2 คืน
- ค่ารถ รับ-ส่ง สนามบินเกาะสมุย สถานทีขนส่งเกาะสมุย หรือ ท่าเรือ โรงแรม
- ทัวร์เที่ยวรอบเกาะสมุย
- ค่าเรือ ตกปลา รวมอุปกรณ์ดำน้ำตื้น และอาหารกลางวัน
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และการแสดงทุกแห่งที่ระบุในรายการ
- ค่าบริการ และ อำนวยความสะดวกจากไกด์ผู้มีประสบการณ์

 อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:
- ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินสายการบิน หรือ รถ มาเกาะสมุย
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น มินิบาร์ โทรศัพท์ และซักรีด เป็นต้น
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ

ราคา Package เที่ยวเกาะสมุย และทริปตกปลากลางวัน  แยกตามโรงแรมและช่วงเวลา

 

โรงแรม Chaweng  Palace  ห้อง  Standand Room  * ไม่รวมอาหารเช้า ต้องการอาหารเช้าจ่ายเพิ่ม   คนละ 250 บาท

ระยะเวลา

ระดับ ***

พักเดียว(ท่านละ)

พักคู่(ท่านละ)

เด็ก 3 -10 ขวบ(ท่านละ)

1 ก.ย. – 31 ต.ค. 1 พ.ค. – 30        

5,700

3,850

2,310

มิ.ย. 1 พ.ย. – 15 ธ.ค. 1 ก.ค. – 30  ส.ค.    

6,000

4,000

2,400

16 ธ.ค -12 ม.ค.

6,300

4,150

2,490

13 ม.ค. – 30 เม.ย.

6,000

4,000

2,400

 

โรงแรม   Verticolor Hoterห้อง  Superior Room  * ไม่รวมอาหารเช้า ต้องการอาหารเช้าจ่ายเพิ่ม   คนละ 250 บาท

ระยะเวลา

ระดับ ***

พักเดียว(ท่านละ)

พักคู่(ท่านละ)

เด็ก 3 -10 ขวบ(ท่านละ)

1 ก.ย. – 31 ต.ค. 1 – 30 พ.ค.      

6,500

4,250

2,550

มิ.ย. 1 พ.ย. – 15 ธ.ค. 1 ก.ค. – 30  ส.ค.    

6,700

4,350

2,610

16 ธ.ค -12 ม.ค.

8,100

5,050

3,030

13 ม.ค. – 30 เม.ย.

7,100

4,550

2,730

โรงแรม   First House   ห้อง  Standand Room  * ไม่รวมอาหารเช้า ต้องการอาหารเช้าจ่ายเพิ่ม   คนละ 250 บาท

ระยะเวลา

ระดับ ***

พักเดียว(ท่านละ)

พักคู่(ท่านละ)

เด็ก 3 -10 ขวบ(ท่านละ)

1 ก.ย. – 31 ต.ค. 1 -30 พ.ค.         

6,700

4,350

2,610

มิ.ย. 1 พ.ย. – 15 ธ.ค. 1 ก.ค. – 30  ส.ค.  

7,100

4,550

2,730

16 ธ.ค -12 ม.ค.

8,300

5,150

3,090

13 ม.ค. – 30 เม.ย.

7,900

4,750

2,850

โรงแรม   Al’s Resort   ห้อง Deluxe Gardeb  * ไม่รวมอาหารเช้า ต้องการอาหารเช้าจ่ายเพิ่ม   คนละ 300 บาท

ระยะเวลา

ระดับ ***

พักเดียว(ท่านละ)

พักคู่(ท่านละ)

เด็ก 3 -10 ขวบ(ท่านละ)

1 ก.ย. – 31 ต.ค. 1 -30 พ.ค.         

8,100

5,050

3,030

มิ.ย. 1 พ.ย. – 15 ธ.ค. 1 ก.ค. – 30  ส.ค.  

8,500

5,250

3,150

16 ธ.ค -12 ม.ค.

10,700

6,350

3,810

13 ม.ค. – 30 เม.ย.

9,500

5,750

3,450

โรงแรม   Ibis Bophut   ห้อง  Standand Room  * ไม่รวมอาหารเช้า ต้องการอาหารเช้าจ่ายเพิ่ม   คนละ 250 บาท

ระยะเวลา

ระดับ ***

พักเดียว(ท่านละ)

พักคู่(ท่านละ)

เด็ก 3 -10 ขวบ(ท่านละ)

1 ก.ย. – 31 ต.ค. 1 – 30   พ.ค.     

6,400

4,250

2,550

มิ.ย. 1 พ.ย. – 15 ธ.ค. 1 ก.ค. – 30  ส.ค.  

6,600

4,325

2,595

16 ธ.ค -12 ม.ค.

7,900

5,250

3,150

13 ม.ค. – 30 เม.ย.

7,000

4,500

2,700

 

       

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 20,280