แพ็คเก็จ 3 วัน 2 คืน A:3 (โรงแรมที่พัก+ หมู่เกาะอ่างทอง เรือใหญ่+เที่ยวรอบเกาะสมุย) ราคาเริ่มต้นเพียง 7900 บาท/2 ท่าน

 Package A:3 เที่ยวเกาะสมุย  3 วัน 2 คืนเที่ยวรอบเกาะสมุย+ เที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง (เรือใหญ่)+พายเรือคายัค ราคาเริ่มต้นเพียง 7,900 บาท/ 2ท่าน เฉลี่ยท่านละ3,950บาท

วันที่แรก  ยินดีต้อนรับสู่เกาะสมุย  รถรับท่านจากสนามบินเกาะสมุย หรือ ท่าเรือเฟอรร์รี่ หน้าทอนเกาะสมุย เข้า Check in โรงแรมที่พักที่ท่านเลือกใน Package และพักผ่อนตามอัธยาศัย เตรียมตัวเที่ยวรอบเกาะสมุย เริ่มโปรแกรมเที่ยวรอบเกาะสมุยโดยรถตู้ปรับอากาศ เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ท่านสามารถเลือกเวลาเที่ยวได้ 2 เวลาคือ 9.00 หรือ 11.00 น. โดยมีโปรแกรมหลักดังต่อไปนี้

      *  สักการะ พระใหญ่ วัดคู่บ้านคู่เมือง เกาะสมุย เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่ตั้งโดดเด่นอยู่ริมหาดบางรักษ์ 

      *  เยี่ยมชม วัดปลายแหลม มีเจ้าแม่กวนอิมพันมือองค์ใหญ่ และ ชมอุโบสถกลางน้ำที่สวยงาม พร้อมสถาปัตยกรรมของไทยที่สวยงาม

      *  นำท่านสู่จุดชมวิวที่งดงามที่สุดจุดหนึ่งของหาดเฉวงและเกาะสมุย เราสามารถมองเห็นหาดเฉวงได้ทั้งหาดจากจุดนี้   

      *  เยี่ยมชม หินตา-หินยาย หินธรรมชาติที่มีชื่อเสียงติดระดับโลก ในความแปลกและพิศดาร และชมวิวทิวทัศน์ของชายหาดละไม และท่านสามารถซื้อของฝากขึ้นชื่อของเกาะสมุยคือ ขนมกาละแม     

      *  แวะนมัสการหลวงพ่อแดง อดีตเจ้าอาวาสวัดคุณาราม ที่ท่านมรณภาพแล้วแต่ร่างกายไม่เน่าไม่เปื่

*  พักผ่อนที่ น้ำตกหน้าเมือง1 ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงาม และมีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเกาะสมุย

เสร็จสิ้นโปรแกรมทัวร์รอบเกาะ รถตู้ปรับอากาศส่งกลับโรงแรมที่พัก

 

วันที่ 2  โปรแกรมทัวร์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง + พายเรือคายัค อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองเป็นหนึ่งใน สถานที่ทีมีชื่อเสียงระดับประเทศ และระดับโลก ประกอบด้วยเกาะใหญ่ น้อย กว่า 42 เกาะ อยู่ทางตะวันตกของเกาะสมุย นักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางมาเที่ยว เกาะสมุย ล้วนต้องการที่จะมาสัมผัสบรรยากาศ วิวทิวทัศน์ที่ขึ้นชื่อว่า สวยที่สุดในภาคใต้แห่งทะเลอ่าวไทย ท่านสามารถชม “ทะเลใน” หนึ่งใน unseen Thailand และสนุกสนานกับการพายเรือคายัค ลัดเลาะไปยังเกาะแก่งต่าง ๆ ในโปรแกรมนี้ท่านจะเดินทางโดยเรือใหญ่ มีความสะดวกสบาย ท่านสามารถนั่งเล่น หรือ นอนอาบแดดบนดาดฟ้า

เวลา

รายเอียด

07.30 น.

รถตู้ปรับอากาศรับท่านจากที่พักสู่ท่าเรือที่หน้าทอน

08.30 น.

เรือเริ่มออกเดินทางมุ่งสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง บนเรือมีบริการอาหารเช้า น้ำชา กาแฟ และขนมปังระหว่างการเดินทางไกด์ประจำเรือจะอธิบายทริปการเดินทางและกิจกรรมที่ท่านจะได้ทำในระหว่างวัน

10.00 น.

เดินทางถึงอุทยานฯ (หาดแม่เกาะ)ท่านสามารถเลือกทำกิจกรรมระหว่าง ขึ้นชม ทะเลในทะเลสาบใจกลางหุบเขาที่เป็นหนึ่งใน Unseen Thailand หรือจะพายเรือคายัค ลัดเลาะตามเกาะแก่งต่าง ๆ

12.00 น.

ได้เวลารับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ห์เช่น ผัดผักรวม, ไก่ทอด,ข้าวผัด, ผัดเปรี้ยวหวาน,ผลไม้ เป็นต้น

13.00 น.

เดินทางมุ่งหน้าสู่ เกาะวัวตาหลับเพื่อไปจุดชมวิว ที่สวยและสูงที่สุดของอุทยานฯ สามารถชมวิวรอบ ๆอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองได้ทั้ง 360 องศา หรืออาจจะเลือกที่จะเข้า ถ้ำบัวโบกเพื่อชมหินงอกหินย้อย ที่สวยงาม

15.00 น.

เริ่มเดินทางออกจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองมุ่งหน้ากลับเกาะสมุย ระหว่างทางนั่งชมทัศนีภาพ ของเกาะแก่งที่มีรูปร่างต่าง ๆ

16.30 น.

เดินทางถึง เกาะสมุยและส่งทกลับโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

วันที่ 3 อำลาเกาะสมุย

พักผ่อนตามอัธยาศัย  Check Out ส่งที่สนามบินเกาะสมุย หรือ ท่าเรือเฟอร์รี่ หน้าทอน

อัตราค่าบริการนี้รวม :

  • ค่าที่พักเกาะสมุย 3 วัน 2 คืน ตามที่ระบุในโปรแกรม
  • ค่าธรรมเนียมขึ้นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง (เฉพาะเรือใหญ่)
  • ค่าพายเรือคายัคที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
  • ค่ารถ รับ-ส่ง สนามบินเกาะสมุย หรือ ท่าเรือหน้าทอน
  • ค่ารถ ท่องเที่ยวรอบเกาะสมุยตามรายการ
  • อุปกรณ์ เสื้อชูชีพ  หน้ากาก อาหารกลางวันในวันออกทริปทางทะเล
  • ค่าบริการ และ อำนวยความสะดวกจากไกด์ผู้มีประสบการณ์

      อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

  • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินสายการบิน หรือ รถบัส มายังเกาะสมุย
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น มินิบาร์ โทรศัพท์ และซักรีด เป็นต้น
  • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ

หมายเหตุราคา Package เที่ยวรอบเกาะสมุย+เที่ยว อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง + พายเรือคายัค โดยเรือใหญ่ แยกตามโรงแรมและช่วงเวลา

โรงแรม Chaweng  Palace  ห้อง  Standand Room  * ไม่รวมอาหารเช้า ต้องการอาหารเช้าจ่ายเพิ่ม   คนละ 250 บาท

ระยะเวลา

ระดับ ***

พักเดียว(ท่านละ)

พักคู่(ท่านละ)

เด็ก 3 -10 ขวบ(ท่านละ)

1 ก.ย. – 31 ต.ค. 1 พ.ค. – 30        

5,700

3,850

2,310

มิ.ย. 1 พ.ย. – 15 ธ.ค. 1 ก.ค. – 30  ส.ค.    

6,000

4,000

2,400

16 ธ.ค -12 ม.ค.

6,300

4,150

2,490

13 ม.ค. – 30 เม.ย.

6,000

4,000

2,400

 

โรงแรม Verticolor Hoterห้อง  Superior Room  * ไม่รวมอาหารเช้า ต้องการอาหารเช้าจ่ายเพิ่ม คนละ 250 บาท

ระยะเวลา

ระดับ ***

พักเดียว(ท่านละ)

 

พักคู่(ท่านละ)

 

เด็ก 3 -10 ขวบ(ท่านละ)

1 ก.ย. – 31 ต.ค. 1 – 30 พ.ค.      

6,500

4,250

2,550

มิ.ย. 1 พ.ย. – 15 ธ.ค. 1 ก.ค. – 30  ส.ค.  

6,700

4,350

2,610

16 ธ.ค -12 ม.ค.

8,100

5,050

3,030

13 ม.ค. – 30 เม.ย.

7,100

4,550

2,730

โรงแรม   First House   ห้อง  Standand Room  * ไม่รวมอาหารเช้า ต้องการอาหารเช้าจ่ายเพิ่ม   คนละ 250 บาท

ระยะเวลา

ระดับ ***

พักเดียว(ท่านละ)

พักคู่(ท่านละ)

เด็ก 3 -10 ขวบ(ท่านละ)

1 ก.ย. – 31 ต.ค. 1 -30 พ.ค.         

6,700

4,350

2,610

มิ.ย. 1 พ.ย. – 15 ธ.ค. 1 ก.ค. – 30  ส.ค.    

7,100

4,550

2,730

16 ธ.ค -12 ม.ค.

8,300

5,150

3,090

13 ม.ค. – 30 เม.ย.

7,900

4,750

2,850

 

โรงแรม   Al’s Resort   ห้อง Deluxe Gardeb  * ไม่รวมอาหารเช้า ต้องการอาหารเช้าจ่ายเพิ่ม   คนละ 300 บาท

ระยะเวลา

ระดับ ***

พักเดียว(ท่านละ)

พักคู่(ท่านละ)

เด็ก 3 -10 ขวบ(ท่านละ)

1 ก.ย. – 31 ต.ค. 1 -30 พ.ค.         

8,100

5,050

3,030

มิ.ย. 1 พ.ย. – 15 ธ.ค. 1 ก.ค. – 30  ส.ค.    

8,500

5,250

3,150

16 ธ.ค -12 ม.ค.

10,700

6,350

3,810

13 ม.ค. – 30 เม.ย.

9,500

5,750

3,450

โรงแรม   Ibis Bophut   ห้อง  Standand Room  * ไม่รวมอาหารเช้า ต้องการอาหารเช้าจ่ายเพิ่ม   คนละ 250 บาท

ระยะเวลา

ระดับ ***

พักเดียว(ท่านละ)

พักคู่(ท่านละ)

เด็ก 3 -10 ขวบ(ท่านละ)

1 ก.ย. – 31 ต.ค. 1 – 30   พ.ค.     

6,400

4,250

2,550

มิ.ย. 1 พ.ย. – 15 ธ.ค. 1 ก.ค. – 30  ส.ค.    

6,600

4,325

2,595

16 ธ.ค -12 ม.ค.

7,900

5,250

3,150

13 ม.ค. – 30 เม.ย.

7,000

4,500

2,700

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 20,281